CIPTA BAGUS SEGARA

MUSHAF AL QURAN AL MUMAYYAZ TAJWID WARNA TERJEMAH DAN TRANSLITERASI PER KATA CIPTA BAGUS SEGARA A4 BIRU A4

Allah ta’ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. “Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS. Fathir: 29-30).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar?” Para shahabat menjawab: “Iya”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Salah seorang dari kalian membaca tiga ayat di dalam shalat lebih baik baginya daripada mendapatkan tiga onta yang hamil, gemuk dan besar.” (HR. Muslim).

“Tema Mushaf : Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Transliterasi Per Kata

Penerbit : Cipta Bagus Segara”

Spesifikasi Al-Quran Al-Mumayyaz Tajwid Warna, Terjemah dan Transliterasi Per Kata ini diantaranya :

Khat Utsman Thaha dengan ukuran khat lebih besar dan lebih jelas daripada khat mushaf sejenis yang sudah beredar di tengah masyarakat (Standar Kemenag RI).

Transliterasi Per Kata sehingga memudahkan dalam membaca dan melafalkan bacaan Al-Qur’an secara baik dan benar, huruf demi huruf ataupun kata demi kata (Standar Kemenag RI).

Lima Warna Tajwid yang mudah diingat berdasar penelitian Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI dan berbeda-beda sesuai hukum tajwid. Warna-warnanya yaitu merah, magenta, cyan, hijau, dan biru.

Terjemah Per Kata untuk mempermudah pembaca dalam memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Qur’an kata demi kata.

Mushaf AlQur’an Al-Mumayyaz ini juga dilengkapi dengan :

Panduan Hukum-Hukum Tajwid

Panduan Adab dalam Membaca Al-Qur’an

Asbabun Nuzul Sebab Turunyya Ayat-Ayat Al-Qur’an

Pengetahuan Umum Seputar Al-Qur’an

Indeks Alfabet

Indeks Doa dalam Al-Qur’an

Sejarah Kodifikasi Al-Qur’an

Harga : Rp. 128,000

Inormasi Pemesanan Chat Disini