Menampilkan 1 Hasil
Artikel Islami

TERLUPUT DARI ILMU YANG BANYAK

  Berkata Fadhîlatusy Syaikh Shâlih al-‘Ushaimiy hafizhahullâhu wa ra’âhu, وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه “Hanyalah seseorang itu akan meraih ilmu berdasarkan kadar keikhlasannya.” [Syarh Ta’zhîmil ‘Ilmi, hal. 21] Bukan untuk aghradh dun-yawiyah semisal harta, Jâh (kedudukan), kemasyhuran, dan sejenisnya. Namun untuk mengangkat kebodohan diri; mengangkat kebodohan dari yang lain dengan mengajarkan dan menunjuki; …